تازه مهاجرت کردم. چطور برای مصاحبه کاری آماده بشم؟

اینکه برای مصاحبه کاری صداتون کردن، نشونه‌ی خوبیه. یعنی که بین سیل عظیمی از رزومه‌های دیگه حرفی برای گفتن دارید و اون شرکت مایله که درباره شما بیشتر بدونه. پس این شانسی که اونو دودستی چه عرض کنم، چاردستی بایستی بچسبید خصوصا اگه تازه مهاجرت کردید. به همین خاطر توی این ویدئو به ده نکته‌ای پرداختم که شما را برای انجام یه مصاحبه‌ی موفق آماده می‌کنه.

Top 10 tips to prepare for an English job interview for those who have recently immigrated

00:00 مقدمه
00:53 توضیحات آگهی کار رو دوباره چک کنید
01:09 روزمه و کاور لترتون رو دوباره مطالعه کنید
01:43 پروژه‌های قبلی‌تون رو مرور کنید
02:10 مراحل استخدام و خود مصاحبه رو مو به مو بررسی کنید
02:35 درباره اون شرکت تحقیق کنید
03:32 همکارای احتمالی آینده‌تون رو بشناسید
04:13 از سوالات احتمالی که ممکنه بپرسن یه فهرست درست کنید
05:31 سوال بپرسید
06:10 روی حرف زدن و زبان بدن‌تون کار کنید
06:35 محل مصاحبه رو از قبل چک کنید
06:53 پایان

#مصاحبه #کاریابی

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0