امنیت شغلی، بیکاری و کرونا؛ چطور بر استرسش غلبه کنیم؟

توی ماه آپریل حدود ششصد هزار نفر تنها توی استرالیا بخاطر ویروس کرونا از کار بیکار شدن. در آمریکا هم توی ماه مشابه براساس مقاله‌ای در سایت گاردین این رقم حدود بیست میلیون نفر بوده. متاسفانه اینا همه رو خصوصا از نظر کاری و مالی دچار استرس و نگرانی کرده. توی این ویدئو به نکاتی پرداختم که بهتون کمک می‌کنه توی این شرایط کرونایی تا جای ممکن بر استرس ناشی از عدم امنیت شغلی و بیکاری غلبه کنید.

Top tips to cope with job loss stress during COVID-19

00:00 مقدمه
01:15 روی چیزی فوکوس کنید که تحت کنترل‌تونه
01:40 رزومه و پورتفولیوتون رو بروز نگه دارید
02:10 بازار کار رو زیر نظر بگیرید و انعطاف‌پذیر باشید
03:14 پیگیری اخبار رو محدود کنید
03:36 حق و حقوق‌تون رو بشناسید
04:14 بیمه بیکاری رو در نظر بگیرید
05:30 به دیگران کمک کنید
06:24 خودتون رو سرزنش نکنید
06:53 ارتباطات اجتماعی‌تون رو حفظ کنید
07:26 حرفه‌ای رفتار کنید
07:58 حواس‌تون به خودتون باشه
08:16 پایان

ایده این ویدئو از وبلاگ «اینجانب» الهام گرفته:
http://injaneb.me/%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86-%d8%b4%d8%ba%d9%84/

مهاجرهاب
https://mohajerhub.com

Fair Work
https://www.fairwork.gov.au

#بیکاری #کرونا #استرس

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0