خرید خانه در استرالیا: قدرت خریدم چقدره؟ چقدر پول پیش و وام نیاز دارم؟

خرید خونه توی استرالیا اینطوریه که بخش زیادی از قیمت خونه رو می‌تونید وام بگیرید. باقیش رو بایستی پول پیش بدید. توی این ویدئو با جزئیات بیشتر درباره‌ مراحل وام گرفتن، پول پیش و کلا تعیین قدرت خرید‌تون حرف می‌زنم. مثلا درباره‌ی این حرف می‌زنم که چرا پول پیش‌تون بایستی حداقل ۲۰ درصد قیمت خونه باشه. نکته مهم اینکه اینا براساس تجربیات و تحقیقات شخصیمه. قبل از هر تصمیم حقوقی و قانونی با وکیل یا مشاور مالی‌تون مشورت کنید.

Buying a house in Australia: How to calculate my home loan borrowing capacity? How much deposit do I need? Explained in Persian!

00:00 مقدمه
00:52 حدودا چقدر می‌تونم وام بگیرم؟
01:24 چطور وام بگیرم؟
https://www.commbank.com.au/personal/home-loans/your-home-buying-resources/monthly-living-expenses-calculation-template.pdf

03:25 بازپرداخت‌های وام چطوریه؟
04:18 قضیه اینترست ریت چیه؟
05:43 پول پیشم چقدر باشه؟
06:17 هزینه‌ی استمپ دیوتی چقدره؟
07:02 Westpac Stamp duty and LMI Calculator
https://www.westpac.com.au/personal-banking/home-loans/calculator/stamp-duty-calculator/

08:20 NAB Borrowing Calculator
https://www.nab.com.au/personal/home-loans/calculators/borrowing-calculator#!#nab-loan-calc-results-borrow

09:42 پایان

#وام #وامـخونه #خریدـخانه #خریدـخانهـدرـاسترالیا

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0