خرید خانه در استرالیا: چطور بفهمم خونه‌ی خوبیه؟ موریانه داره یا نه؟

خونه خریدن به عنوان یه مهاجر توی استرالیا تصمیم بزرگیه. به همین خاطر توی این ویدئو به نکاتی پرداختم که بهتون کمک می‌کنه بفهمید اون خونه‌ای که برای خرید در نظر گرفتید خوبه یا نه؟ مثلا درباره‌ی این حرف می‌زنم که چطور جلوی خریدن یه خونه موریانه‌زده رو بگیرید. نکته مهم اینکه اینا براساس تجربیات و تحقیقات شخصیمه. قبل از هر تصمیم حقوقی و قانونی با وکیل یا مشاور مالی‌تون مشورت کنید.

Top tips for buying a good house in Australia explained in Persian!

00:00 مقدمه
00:48 قیمت خونه رو بهتر تخمین بزنید
https://www.realestate.com.au/sold/
https://www.domain.com.au/?mode=sold
https://www.anz.com.au/personal/home-loans/calculators-tools/property-profile-reports/

02:09 قرارداد فروش خونه رو مطالعه کنید
03:28 بیلدینگ اینسپکتر ببرید
04:07 هزینه‌های جانبی خرید خونه رو در نظر داشته باشید
05:19 موقعیت مکانی خونه رو بررسی کنید
https://www.findmyschool.vic.gov.au/
https://my.education.nsw.gov.au/school-finder

07:55 قابلیت بازسازی خونه رو در نظر بگیرید
08:28 پایان

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0