فهرست رای‌ها برای:

به نظرم تبدیل کن به دلار استرالیا و به صورت نقد بیار. ولی باید چک کنی که حداکثر پول نقدی که می‌تونی...


توسط زمان
رای مثبت Niloo ۴ سال پیش
رای مثبت احسان ۴ سال پیش